Keep the elements


Respect Yourself ~ Heal the Planet

Aarde, water, vuur en lucht, zijn de vier heilige elementen waaruit alles is opgebouwd. Hoe gaan we hiermee om? Het water stroomt, het vuur knispert en speelt met zijn vlammen. En wordt weer tot stilstand gebracht door het eeuwig druppelende water, dat door sijpelt in de aarde, het een kan niet zonder het ander. Ons lichaam en alles om ons heen bestaat uit deze elementen, ook al is het makkelijk om dit te vergeten. We kunnen niet zonder de heilige elementen.

Respect voor de elementen betekent ook respect voor jezelf. Door de cyclussen van de natuur te respecteren en hier zorgvuldig mee om te gaan, kunnen we anders gaan kijken naar onszelf en hoe we leven. Eenvoud, geduld en mededogen zijn de essentiële zaken. Zonder aarding geen grote hoogtes, zonder water geen leven, zonder vuur geen licht en zonder lucht geen zuurstof. De elementen, dat ben jij.

Om je eigen natuurlijke kracht te ontdekken en je te laten inspireren door de natuur. Door de elementen te behouden, behouden we het leven en door het leven te behouden, behouden we de planeet. Het een hangt samen met het ander en het ander hangt samen met het een.

Keep the elements, respect yourself, heal the planet.